No kan flypassasjerane endeleg rekke siste avgang på denne ferjestrekninga

foto