- Heller mjuke opp skjenketidene i Ørsta, enn å stramme til i Herøy

foto