Ber om fleire kolonnar når omkøyringsveg er stengd