Fredag morgon opplyste politiet at det har vore eit innbrot i ein bygning på gravplassen i Volda. Det var uklart kva som eventuelt varr stole, og politiet etterlyste vitner til innbrotet.

Etter at politiet hadde fått gjort nokre undersøkingar viste det seg at det ikkje hadde vore eit innbrot. Politiet opplyser at det heile var ei mistyding.