Det var eit stort og fargerikt lurvetog som gjekk gjennom sentrumsgatene jonsokaftan. Og der var mange smil å sjå.

Mange, både vaksne og born, hadde kledd seg ut til dette tradisjonsrike toget som Barnas vel barnehage har arrangert i mange år.

- Det er fantastisk å sjå at så mange møter opp, og vi rettar ein takk til alle som er med for å få dette til, sa styrar Ida Brudevoll i Barnas Vel før toget starta.

Etter at toget hadde gått gjennom gatene, til tonar av lokale musikantar, var det samling i Barnas vel der alle kosa seg med is og brus.

Anten du planlegg jonsokfeiring i fjøra eller på fjellet, håper vi i Møre-Nytt at du sender inn bilde av bål, grillkos, lurvetog og andre aktivitetar under jonsok-feiringa.

Du kan sende bilde på e-post til redaksjon@morenytt.no eller bruke #mørenytt på Instagram.