- Vi ynskjer å skape ei levande bygd der folk vil bu, flytte til og skape næring