Volda-politikar Henning Holsvik: - Ja til atomkraftverk

foto