Har sett fyr på vedbuda og alle andre byggverk på Leknesstranda