– Er du ein student som treng ein roleg stad å jobbe? Smia i Hornindal tilbyr no gratis kontorplass til studentar.

Det skriv Volda kommune på si heimeside. Smia var fram til nyttår 2020 rådhus i Hornindal kommune, som så vart del av Volda kommune.

Kommunen skriv vidare:

«Kontoret kjem utstyrt med ein kontorstol, kontorpult, to skjermar, mus og tastatur. Wifi er tilgjengeleg på kontoret. Når ein bruker kontoret må ein gjere seg kjend med branninstruksane til lokalet.»