No står rullatoren til Jon Olav (90) i «skammekråa»

foto