Opphevar vegfreding - bra for framdrifta av ny Strynefjellstunnel