– Ekstremværet fører til omkjøring og forsinkelser for gods- og persontransport på veg. Vegdirektoratet gir nå enkelte unntak fra reglene om kjøre- og hviletid, skriver Statens vegvesen torsdag.

Unntakene skal redusere forsinkelsene og gjelder til 20. august.

Dette er unntakene:

• Daglig kjøretid skal ikke overstige 10 timer (opprinnelig 9 timer).

• Ukentlig kjøretid skal ikke overstige 60 timer (opprinnelig 56 timer).

• Sammenlagt kjøretid i løpet av to på hverandre følgende uker skal ikke overstige 100 timer (opprinnelig 90 timer).

• Sammenhengende kjøretid på inntil 5 timer før gjennomføring av godkjent pause (opprinnelig 4,5 timer)

• En fører kan ha et ubegrenset antall reduserte døgnhviler mellom to ukehviler (opprinnelig begrenset til tre).