– Handlar om å jobbe strategisk med aktivitetar, nettverksbygging og konseptutvikling