Wenke Mork Rogne har blitt professor i norskdidaktikk

foto