– Regjeringa er oppteken av å leggje til rette for å halde kyrkjer og kyrkjerom opne og tilgjengeleg, særleg i advents- og julehøgtida, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) i ei pressemelding.

Støtta er mellombels og gjeld for områda med høgast straumpris, det vil seie sokna sør for Dovre og Sognefjorden. Til saman er det 1034 kyrkjer i desse områda, ifølgje regjeringa.

(©NPK)