Forskjellane aukar – det påverkar også deltakinga i friluftslivet