Brannstasjon utan innlagt vatn – med brannbil utgått på dato