Volda kommune oppmodar om at alle abonnementar til Fyrde vassverk er forsiktige med bruk av vatn då det er oppdaga ei vasslekkasje på vassverket.

Det skriv Volda kommune på si heimeside.

Vi har fått ein vasslekkasje inne på det kommunale vassverket på Fyrde. Vi har fått på plass ein sveisar som arbeidar med å reparere lekkasjen.  Det er dessverre ikkje mogleg å produsere vatn medan vi utbetrar lekkasjen.

Dette betyr at einskilde abonnentar vil miste vatnet, og enkelte vil kunne oppleve redusert trykk i dusj og vask.

Vi vil oppmode alle abonnentar ved Fyrde vassverk om å nytte så lite vatn som mogleg då vi per no ikkje har kontroll på kor lang tid det vil ta å utbetre skaden.