Slår seg saman til Rekne AS og får 17 tilsette

foto