– Vi har ein ambisjon om å løfte nyskapinga i alle deler av næringslivet

foto