Toppe vil vite om resultatet etter pilotprosjektet om stadleg leiing ved sjukehuset er klart, og om kva nye fullmakter som blir gitt til den som skal ha det samla stadlege leiingsansvaret ved sjukehuset.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tidlegare sagt at det skal utviklast ei løysing som skal innførast ved alle sjukehusa i Møre og Romsdal ved årsskiftet 2017/2018. Pilotprosjektet i Volda er no fullført, og Toppe vil vite kva utfallet av arbeidet er, og kva konskvensar dette får for den stadlege leiinga i Helse Møre og Romsdal KF.