Statens vegvesen har opna fylkesveg 655 på strekninga Tryggestad – Mobakken.

Vegestrekket var stengt i lengre tid grunna fare for store snøskred. Dette førte til at mange har måtta køyre store omvegar.

No har faragraden for snøskred gått ned frå 3 til 2 i følge varsom.no