(Sunnmørsposten) – Tvisten gjeld om testamentet er gyldig. Det er skriftleg, men mannen døde utan å signere, seier advokat Nils Ivar Sylte som representerer ein privatperson og fleire ideelle organisasjonar i arvetvisten.

Avdøde hadde ikkje livsarvingar, men to brør som meiner det er dei som har krav på arven.

Kan vere naudtestament

Søre Sunnmøre tingrett skal til hausten behandle spørsmålet om testamentet er gyldig.

Sylte seier at lova har klare reglar om at testament skal vere skriftleg og signert av arvlatar med to vitne til stades. Etter reglane i arvelova kan eit testament likevel vere gyldig som naudtestament, sjølv om det ikkje er underskrive.

– Her er testamentet ikkje signert. Det er eit utkast til testament som er sett opp med hjelp av ein sosionom frå sjukehuset. Det er i prinsippet eit munnleg testament, der ein har eit dokument som viser kva avdøde ønskte, seier Sylte.

Volda og Ørsta

Friluftsforeininga Volda, Norges Røde Kors, Opplevelseskortet og Ørsta Røde Kors blir tilgodesett i testamentet som avdøde begynte å setje opp på dødsleiet. Det same blir ein nær venn av avdøde.

– Det er ein del verdiar, for avdøde hadde som hobby å kjøpe aksjar. Han hadde ein formue på fleire millionar i aksjeverdiar, seier Sylte som ikkje har full oversikt over kor mykje det er snakk om.

Han stadfestar likevel at det er meir enn ti millionar kroner det handlar om.

– Kva tenker du om at det er blitt ein tvist av dette?

– Det er slikt som kan skje, når han ikkje rakk å signere og dei alminnelege formreglane ikkje er følgde, seier Sylte.

Mindre summar til brørne

Avdøde hadde ikkje livsarvingar, men altså to brør som meiner dei har krav på arven.

Advokat Jørund Knardal representerer den eine av dei to brørne.

– Min klient og broren meiner dette ikkje er eit gyldig testament eller naudtestament. Sjølv om pengane går til gode formål, så er det strenge formkrav til eit testament og dette vil ein ha prøvd i retten, seier Knardal.

Ifølgje Knardal hadde mannen eit testament som er det dei to brørne meiner er det einaste gyldige. Her arvar brørne det meste av verdiane til broren. I testamentet dei meiner er ugyldig er brørne tilgodesett med berre mindre summar.

Advokat Axel Villads Lange representerer den andre broren.

– På vegner av min klient er det protestert på testamentets gyldigheit, skriv Lange i ein e-post til Sunnmørsposten.

Han legg til at også den offentleg oppnemnde bustyraren som har buet til behandling, har meint at det var ugyldig.

Lange finn det også overraskande at det ikkje er vilje hos dei saksøkjande partane til å rettsmekle og kanskje finne ei minneleg løysing i saka.

Denne saka vart først publisert av Sunnmørsposten.