Mykje heimetid for folk under pandemien gav utslag for dei som hentar matrestane dine

Dagleg leiar Petter Bjørdal konstaterer at meir heimetid blant folk har ført til ein auke i leveransane av matavfall til VØR.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Dagleg leiar på Volda og Ørsta Reinhaldsverk (VØR) har tal som fortel denne sanninga: Mengda av innlevert matavfall til VØR har auka med mellom 10 og 15 prosent under pandemien.