Truande og veksande elvar

– Har aldri sett det så gale

- Eg har aldri sett det så gale. Sluttar det ikkje å regne, kan dette gå heilt gale.

Follestaddalselva er enorm , og Kjerringsteinen er ikkje synleg.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Det seier maskinførar Ronny Åmås.