Held fast på kravet om at denne sjøfyllinga må fjernast før nyttår

Iverbogen med sjøfyllinga, Folkestad.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Volda kommune held fast på kravet om at sjøfyllinga i Iverbogen på Folkestad anten må fjernast før nyttår – eller at utfyllaren må søke om godkjenning i ettertid.