Nærare hundre gonger skal tiltalte ha kontakta politiet på telefon sjølv om han ikkje var i ein naudssituasjon

Møre og Romsdal tingrett i Volda.  Foto: Vestlandsnytt

Nyheiter

– Tiltalte har allereie 36 dagar bak seg i varetekt. Det er tvilsamt at ei fengselsstraff er best eigna i dette tilfellet, sa statsadvokat Ingvild Thorn Nordheim under den siste dagen i Møre og Romsdal tingrett måndag denne veka.