Line fekk pris etter å ha løfta fram einebustaden deira

– Eg kan plutseleg vakne om natta med ein ide i hovudet om at «dette må eg gjere»

Kjøkken: På kjøkkenet har dei lagt spilepanel i taket, av vanlege lekter i furu. – Dette var eit litt komplisert rom å få til, då vi måtte ta omsyn til plassering av dør, vatn, og at det var eit smalt rom. Det store ønsket var ei kjøkkenøy. Kjøkkenet er frå tre ulike kjøkkenleverandørar, fortel Line Holen. 

Nyheiter

– Enkle grep kan gjere store endringar i heimen. Og det treng ikkje å koste så mykje, erfarer Line Holen.