Stortingsvalet

Fleire røysta i Volda enn i Ørsta

Nyheiter

Dei endelege valresultata ligg føre etter finteljinga. Dei viser at valdeltakinga i Volda er høgare enn i Ørsta.