Bergingsaksjonen i Barstadvikelva

Han skal få laksen tilbake

Å få laksen tilbake i denne steinørkenen i Barstadvik er ei av oppgåvene til lakseforskar Marius Kambestad.  Foto: Svein Aam

Dersom laksebestandane forsvinn er ein evig verdi gått tapt

Marius Kambestad
Nyheiter

– Har det vore laks her i Barstadvikelva før, skal det vere muleg å få han tilbake. Men det vil krevje mykje arbeid.