- Levekårsutvalet har ikkje vedtaksmynde om kyrkja

– Det er noko spesielt at eit folkevalt organ legg seg opp i eit anna folkevalt organ sitt ansvars-område.

Synfaring: Yngve Frøland, Arnstein Myklebust og Odd Magne Vinjevoll under synfaringa i Vartdal kyrkje i fjor haust. 

Nyheiter

Kyrkjeverje Arnstein Myklebust reagerer på vedtaket som vart gjort om Vartdal kyrkje i levekårsutvalet nyleg.