Opphevar vedtak om nei til refusjonskrav på Ose

Statsforvaltaren krev at Ørsta kommune handsamar på nytt saka om refusjonskrav til tre eigedommar på Ose.

Ose: Det har vore strid om refusjonskrav overfor tre eigedommar på Ose. 

Nyheiter

Det var i samband med reguleringsplanen for det nye bustadfeltet at refusjonskravet kom opp. Utbyggjar Tømrerservice kravde refusjon frå tre eigedommar for ein ny vegtilkomst, og grunngav dette med verdiauke for eigedommane.