Ørsta:

Så mange eigardomar har skifta eigar i år

Nyheiter

Ved utgangen av april har 114 eigedomar skifta eigar i Ørsta kommune. Oversikta over eigedomstransaksjonane finn du kartet øvst i saka.