Slik vert nye Møre og Romsdal Tingrett

Tingretten i Volda.  Foto: Arkiv Knut Arne Aarset, Sunnmørsposten

Nyheiter

Med verknad frå 26. april 2021 vert dei fire domstolane i Møre og Romsdal slått saman til Møre og Romsdal tingrett og med eit felles verneting.