Planlegg for suitar og velvære

– Vi skal ikkje ha fleire rom, men vi skal verte eit mykje betre hotell.

Utsikt: Ei av endringane direktør Sigmund Vika ynskjer å få gjennomført ved Sagafjord Hotel, er meir utsikt mot sjøen. Difor kan plasseringane av hyttene verte endra. 

Nyheiter

Det fortel Sigmund Vika, dagleg leiar for Sagafjord Hotel på Sæbø.