Oppfordrar til innanlands sommarferie i år og

Nordmenn blir oppmoda til å planleggje for sommarferie i Norge også i år. Men Virke Reiseliv er optimistar når det gjeld utanlandsreiser i skuleferien.

Haukåssetra: Setra ligg idyllisk til i Urkedalen, og der folk kan halde fram mot Langseterdalen, og Patchellhytta, Slogen og Urkeegga.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Regjeringas råd om å unngå unødvendige reiser til utlandet varer førebels til 15. mai.