R-talet er på 1,5 i fylket

Koronatesting.  Foto: Arkiv illustrasjon Svein Nordal

Nyheiter

Møre og Romsdal har lenge vore fylket med minst koronasmitte. Situasjonen har endra seg. Folkehelseinstituttet melder i sin vekerapport at reproduksjonstalet (R-tal) no er på 1,5. Talet er truleg og aukande.