Har høg beredskap inn mot påska

Oppmodar ørstingane om å redusere kontakten med folk frå Ålesund

– Dersom smittesituasjonen forverrar seg i Ålesund, må vi vurdere strengare tiltak også her.

På vakt: Det er ikkje auka beredskap i Ørsta som følgje av situasjonen i Ålesund. Men smittevernleiar Marte Vaage Øie og dei andre i teamet er på vakt. 

Nyheiter

Det seier kommuneoverlege Marte Vaage Øie i ein kommentar til koronasituasjonen i området.