Auka etterspurnad

Snart kan du lade elbilen din lynraskt i Ørsta sentrum

Superladarar: Arbeidet med å byggje ladestasjonar for elbil er godt i gang konstaterer driftsleiar Ove Langøy og senterleiar Inger Sandvik Sundnes.  Foto: Roy-Arne Folkestad

Nyheiter

– På ein slik ladar kan t.d. ein Tesla modell 3 kan ladast frå tjue til åtti prosent på vel ein halvtime, alt etter klimatiske forhold. Så ein kan godt kalle desse ladarane for lynladarar, seier prosjektleiar Kjell Omar Åhjem i selskapet BKK.