Frontsoldatar i koronakrigen

Dersom koronakampen kan kallast ein krig er intensivisjukepleiarane våre frontsoldatar. I Volda er det rundt 30 av dei.

GRo Birkeland og Bodil Brænde Helle. Intensivavdelinga Volda sjukehus 

Nyheiter

2020 var ikkje det året som dei fleste hadde sett føre seg. Alle har i større eller mindre grad blitt prega av koronapandemien. Gjennom intervjuserien Mitt 2020 har Møre-Nytt snakka med ulike yrkesgrupper og personar med verv om korleis året har vore.