Støy- og brannutfordringar

Vartdal Gjenvinning.  Foto: Svein Nordal

Nyheiter

Vartdal Gjenvinning AS søkjer om utvida løyve til mottak og lagring av metall og mottak av farleg avfall. Ørsta kommune påpeikar visse utfordringar ved anlegget.