Søkjer om torskeoppdrettsanlegg nummer tre i Voldsfjorden

Anlegget er tenkt plassert ved Skardsteinane nær Bjørneset - i området til venstre på biletet.  Foto: Knut Arne Aarset, Sunnmørsposten.

Nyheiter

Sunnmøre Torsk AS søkjer om løyve til å etablere nok eit torskeoppdrettsanlegg i Voldsfjorden – denne gongen ved Skardsteinane i nærleiken av Bjørneset.