– Har ikkje kome med konkrete lovnader

– Eg har ikkje konkret lovd noko om Fremre Mo før det har blitt politisk handsama.

Regulering: Ordførar Stein Aam seier at saka om Fremre Mo mest truleg vert handsama over nyttår. 

Nyheiter

Ordførar Stein Aam seier at han har omtala området på Mo som det mest attraktive bustadområdet i Ørsta.