– Det som no er i ferd med å skje på Fremre Mo er ein utbyggar sin skrekk

Bustadutbyggarane er klare på at skal den positive utviklinga i Ørsta halde fram må det vere tomter tilgjengeleg.

– Skapar utryggleik: Roar Eiken i Norgeshus Din Bolig seier at det som no er i ferd med å skje på Freme Mo er ein utbyggar sin skrekk. 

Nyheiter

Norgeshus Din Bolig og Norhus er to av utbyggarane som allereie har bygt mange hus på Øvre Mo. Ein potensiell stopp av reguleringsplanen B10 på Fremre Mo på noverande tidspunkt omtalar Roar Eiken som ein utbyggar sin skrekk.