Widerøe satsar på Ålesund

Widerøe satsar på Ålesund lufthamn sommaren 2021. Då vert det direkteruter frå Vigra og til Nord-Noreg.

Nordover: Widerøe satsar på sommarruter frå Ålesund lufthamn til Bodø og Evenes sommaren 2021. 

Nyheiter

Widerøe si store reiseundersøking viste våren 2020 at noregsferie var prioritet nummer ein. Undersøkinga no i haust viser den same tendensen for neste sommar, heiter det i ei pressemelding frå selskapet.