Slaktar Ørsta-bassenget

– Stort sett alle element i anlegget må reknast som utslitne utan noko form for praktisk restlevetid

Symjebassenget ved Ørsta ungdomsskule vert avskilta i konsulentrapport.

Basseng: Symjebassenget ved Ørsta ungdomsskule er gått fullstendig ut på dato. No er bassenget stengd fordi ein er usikre på om det er forsvarleg å bruke anlegget. 

Nyheiter

Ørsta kommune har engasjert Norconsult A/S til å gjere ei vurdering av tilstanden til symjehallen ved ungdomsskulen, og i tillegg vurdere relevante tiltak dersom det er aktuelt å forsøke å lengje levetida fram til ny symjehall er på plass.