Arbeider med bevaring av arkeologiske funn på Ose

– Funna er unike i skandinavisk samanheng

Torsdag hadde Ørsta kommune møte med Fylkeskommunen og Musea på Sunnmøre. Temaet for møtet var vikingfunna på Ose.

Eineståande funn: Her har ørstavikingane dyrka Odin og Tor, meiner Søren Diinhoff. Han har leia fleire store utgravingar i Ørsta, men dette er det mest spennande funnet han har gjort. – Ose må ha vore ein sentral plass, og her låg garden til stormannen, meiner Diinhoff.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Ørsta kommune vi få avklart dei faglege vurderingane for funna på Ose.