I full sving på Union

Grunnarbeid ved Hotel Union Øye oktober 2020.  Foto: Svein Aam

Nyheiter

Nei, dette er ikkje den «romantiske dammen» som skal gravast ut i parken til Hotel Union Øye, men tomta til den nye låvebygningen som skal oppførast ved hotellet.