Har nytta koronastenginga til oppussing

– Viktig å halde miljøet i gang

Etter haustferien vil Kaihuset igjen opne dørene. No har ungdomane fått ordna lokala etter eigne ønske.

Klar for opning: Kaihuset har blitt pussa opp dei siste månadane. Bak f.v. Bendik Mork Folkestad og Jill Rønning Farstad. Framme f.v. Åsmund Hovland og Birk Sørheim. 

Nyheiter

Kaihuset har vore stengt sidan 12. mars grunna koronapandemien. Likevel har det vore aktivitet i lokala slik at det er eit fornya Kaihus som møter ungdomane når dørene opnar.