– No er det berre å byggje bustader i Ørsta sentrum

– Dei som ynskjer å utvikle bueiningar i Ørsta sentrum, kan berre setje i gang. Avgjerda i departementa har mykje å seie for utviklinga av Ørsta sentrum.

Sentrum: Assisterande kommunedirektør Eldar Rune Øye, teknisk sjef Ivar Otto Kristiansen, planleiar Gunnar Wangen, planleggjar Mathias Kaarstad og ordførar Stein Aam gler seg over at Ørsta kommune har fått medhald.  Foto: Rune Sæbønes

Nyheiter

Det seier avdelingsleiar Gunnar Wangen i planavdelinga i Ørsta kommune etter at Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjeve Ørsta medhald i ein konflikt med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.